Rood is een halve minuut geluk    
     
JE RIJDT MET een Jeep. Een Amerikaanse
  dat het om een Range Rover moet gaan.
terreinwagen. Een 2500 cc viercilinder. Een   Je weet het bijna zeker. Je ziet plots
krachtbeest met massieve banden, diepe   meer, want de rook om je hoofd is nu
groeven. Je stopt voor het rood. Het rode   verdwenen. Het IS een Range Rover, je
verkeerslicht. Het licht dat zojuist van   BENT nu zeker.
groen in oranje veranderde en dan knip...    
rood! Bruusk en met bandengegier ben je  
Ze draait haar hoofd 90° en kijkt door
gestopt. In een gedeeltelijk met rook  
het nog steeds ter plekke hangende
omgeven wagen schuif je je zonnebril om-  
rookgordijn je richting uit. Haar ogen
hoog, ruikt remspoor op de baan. Want  
loensen zodanig dat haar oogwit in
het is warm. Héél warm. Om niet te  
beide bollen volledig rechts komt te
zeggen: bloedheet. Rechts naast je stopt  
liggen. Ze streelt met haar wijsvinger,
een blitse wagen met open dak en on-  
die ze bevochtigt met het tipje van haar
onevenredig grote zwarte spoiler. Beslist  
tong, over haar onderste lip.
een Scandinavisch model. De blonde dame  
Haar lange zwarte wimpers lijken héél
- eveneens met zonnebril- vergewist je  
erg lang, ze lijken héél erg zwart.
ervan dat het om een Saab gaat. Daar    
ben je op dat moment vrij zeker van. Ook   Een wagen van 50.000 Euro met lederen
zij schuift haar bril hoog op haar hoofd.   zetels, airco en gestroomlijnd dashboard.
Haar veelkleurig sjaaltje, een lichte voile,   Dat laatste frappant in tegenstelling tot
steekt daarbij schril af op haar bruin ge-   jouw dashboard, dat verduiveld
schminkte gezicht, haar donkere ogen en
  rudimentair is. De bruingetinte ruit aan
wijnrode lippen. Ze pakt een hand-
  chauffeurszijde schuift nu omlaag. De
spiegeltje en controleert of haar haardos
  blondine is blonder dan je had gedacht.
nog netjes zit in weelde. Ze haalt een
  Dommer niet. Je had je ze zo voorgesteld.
stickje boven en werkt haar lippen bij. Ze
  Het lijkt een zakenvrouw met zin voor
draait haar hoofd 90° en kijkt door het
  humor. Ze glimlacht breed in jouw richting
nog steeds ter plekke hangende rook-
  en ziet jou teruglachen. Ze bedankt met
gordijn je richting uit. Haar ogen loensen
  een nog mooiere glimlach. De collie blaft
zodanig dat haar oogwit in beide bollen
  een enkele keer. Rechts van je stuift de
volledig rechts ligt. Ze streelt met haar
  Saab er plots vandoor. De blondine links
wijsvinger, die ze bevochtigt met het tipje
  geeft in evenredigheid meer gas dan ze
van haar tong, over haar onderste lip.   debrayeert, wat een tijger met een oer-
Haar lange zwarte wimpers lijken héél erg   grom in de motor jaagt. Maar zoals je
lang, héél erg zwart.   al zei: je had je ze zo voorgesteld. Het
    is groen maar het overvalt je. Je bent het
LINKS VAN JE en in tegengestelde richting   traagst weg.
stopt een groter neefje van jouw terrein-    
wagen traag. De dreigende neus en het   JE RIJDT VERDER, hopend dat het opnieuw
groene koetswerk met bruin getinte ruiten   vlug ergens rood wordt. Je hebt het
verbergen wat je verdenkt een blondine   geluk gezien. Daar ben je vrij zeker van.
te zijn. Achterin een bruinwitte collie.    
De inhoud van de wagen doet je beslissen    
     

 

 
home
copyright Tommy Vermeire - www.geocities.com/tobyhouse_be - realisatie: tomM - tommoerman@advalvas.be

 

1